Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving 5Een correct uitgevoerde plaatsbeschrijving is goud waard voor beide partijen. Teneinde discussies en misverstanden te vermijden bij het bepalen van huurschade op het einde van de huurovereenkomst moet een officiële plaatsbeschrijving aangemaakt worden bij de aanvang van een huurcontract. De plaatsbeschrijving is wettelijk verplicht en is voorzien in art. 1730-1731 BW. Aan de hand van de plaatsbeschrijving kan u aantonen in welke staat een gebouw zich dient te bevinden op het einde van een huurperiode.

De plaatsbeschrijving van DIMMOS is omstandig en wordt in alle nauwkeurigheid opgesteld. Het is een gedetailleerde en tegenstelbare weergave van de toestand van een vastgoed en beschrijft alle bijzonderheden en kenmerken van het pand. Foto’s ondersteunen en verduidelijken de beschrijving. Ze tonen genuanceerd wat er beschreven is.

Een plaatsbeschrijving wordt voor gezamenlijke rekening opgemaakt. Dit wil zeggen dat de kosten gedeeld worden door huurder en verhuurder. U kan een offerte aanvragen via volgend formulier.

Advertentie