Verhuur

Te huurTotaalpakket

Indien u kiest voor het totaalpakket zal DIMMOS u als verhuurder volledig ontlasten van alle activiteiten die gepaard gaan met het verhuren van uw woning. Op een correcte en efficiënte manier wordt uw woning in de media te huur aangeboden. DIMMOS maakt vervolgens afspraken om samen met kandidaat huurders de woning te bezichtigen. In overleg met de verhuurder wordt vervolgens uit de kandidaten de meest geschikte huurder geselecteerd. Vervolgens zorgen we voor de aanmaak van een tegensprekelijke gedetailleerde plaatsbeschrijving die nadien samen met het huurcontract officieel ter registratie wordt aangeboden bij het regionale registratiekantoor.

3d man with house emblemAdverteren

Aan de hand van foto’s en een beschrijving van het te verhuren pand wordt uw woning aan kandidaat huurders voorgesteld. In onderling overleg met de verhuurder wordt een keuze gemaakt omtrent de omvang van adverteren en de hierbij gepaard gaande kosten.

Plaatsbezoek

Kandidaat huurders contacteren DIMMOS. DIMMOS spreekt een tijdstip af met kandidaat huurders om de woning te bezichtigen. Na de plaatsbezoeken wordt in overleg met verhuurder de geschikte kandidaat toegewezen.

Gedetailleerde plaatsbeschrijving opstellen

Een correct uitgevoerde plaatsbeschrijving is goud waard voor beide partijen. Teneinde discussies en misverstanden te vermijden bij het bepalen van huurschade op het einde van de huurovereenkomst moet een officiële plaatsbeschrijving aangemaakt worden bij de aanvang van een huurcontract. De plaatsbeschrijving is wettelijk verplicht en is voorzien in art. 1730-1731 BW. Aan de hand van de plaatsbeschrijving kan u aantonen in welke staat een gebouw zich dient te bevinden op het einde van een huurperiode.

Een plaatsbeschrijving wordt voor gezamenlijke rekening opgemaakt. Dit wil zeggen dat de kosten gedeeld worden door huurder en verhuurder. De plaatsbeschrijving van DIMMOS is omstandig en wordt in alle nauwkeurigheid opgesteld. Het is een gedetailleerde en tegenstelbare weergave van de toestand van een vastgoed en beschrijft alle bijzonderheden en kenmerken van het pand. Foto’s ondersteunen en verduidelijken de beschrijving. Ze tonen genuanceerd wat er beschreven is.

3d small people - businessmen

Huurcontract opstellen en registratie

Samen met verhuurder wordt de keuze van type huurcontract bepaald. DIMMOS zorgt vervolgens dat het huurcontract en de plaatsbeschrijving officieel geregistreerd worden.

Prijsbepaling

De prijs voor het totaalpakket of het deelpakket wordt bepaald op basis van de maandelijkse huurprijs, het type pand en de nodige verplaatsing. U kan een offerte aanvragen via volgend formulier.

Advertentie